Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Milí rodičia a žiaci,

 

Návrat do škôl  od 1.3.2021 – usmernenie

             Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania  RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ ZŠ od 1.3.2021 obnovuje školské vyučovanie žiakov I. stupňa, prevádzku školských klubov detí a zariadení školského stravovania. Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. … viac TU

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN

Oznamy rodičom

Zápis

Zápis do 1. ročníka. Informácie, ktoré potrebujete

ONLINE rodičovská kaviareň

Milí rodičia, pripravili sme pre Vás webinár – 4.3.2021 – Ako vytvoriť dôverné vzťahy medzi rodičmi a deťmi – bližšie informácie TU Video na tému:

Projekty

Zapojenosť našej školy do projektov.

Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.

aktuálna aktualita