Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Milí rodičia,

na základe  rozhodnutia ministra školstva  zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 (pondelok) obnovuje školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice:

 v základných školách na prvom stupni a  obnovuje prevádzku školských klubov detí

Prevádzka školy od pondelka 12. 4. 2021 je v čase od 6:30 hod  do 16:30 hod.

Podmienka vstupu žiaka do školy je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti – Čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti. TU

RNDr. Milena Kačmarčiková, riaditeľka školy

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN

Oznamy rodičom

Pripravujeme Rodičovské združenie online s MŠ Kežmarská 46 na 17.3.2021, streda o 16.30
Deň otvorených dverí online
18.3.2021, štvrtok, od 8.00-18.00 hod.
Sme tu pre Vás a radi odpovieme na Vaše otázky
Zápis

Zápis do 1. ročníka a elektronická žiadosť. Informácie, ktoré potrebujete

Projekty

Zapojenosť našej školy do projektov.

Prehliadka Školy

Ukážka našej školy - krátke videá

Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.

aktuálna aktualita

wrench, spanner, repair

Zákazky SSŠ Eranet

Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 – pavilóny A, B, D a telocvičňaDňa 07.04.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 – pavilóny A, B,D

čítať celý článok »