Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Dôležité aktuality

Dňa 18.05.2022 – riaditeľské voľno pre žiakov 6. – 9. ročníka.

Od 11.4.2022 je prevádzka školy (ŠKD – školský klub detí) od 6.00 do 17.00.             

Zápis do 1. ročníka

Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

Príloha č. 2 – Oznámenie o výnimke z karantény

Informácia k prijímaciemu konaniu na SŠ – TU

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN

Aktuálne na škole

Oznamy rodičom

Prehliadka Školy

Ukážka našej školy - krátke videá

Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.