Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Milí rodičia  a žiaci,

Informácie k nástupu od 10.5.2021 – Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021 – ZŠ Kežmarská 28 Košice (zskezmarska28.sk)

Prevádzka školy na prvom stupni a  školských klubov detí je v čase od 6:30 hod  do 16:30 hod.

RNDr. Milena Kačmarčiková, riaditeľka školy

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN

Oznamy rodičom

Zápis

Zápis do 1. ročníka a elektronická žiadosť. Informácie, ktoré potrebujete

Projekty

Zapojenosť našej školy do projektov.

Prehliadka Školy

Ukážka našej školy - krátke videá

Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.

aktuálna aktualita