Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Vážení rodičia, milí žiaci,

Prevádzka školy  od 26.10.2020 – najnovšie informácie v časti Aktuálna aktualita

Pre 1. stupeň (1.-4. ročník) od 7.00 do 17.00 (bez ranného ŠKD)

Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020, na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok, 2. novembra, prebehne dezinfekcia.

 

Okrem toho pribudnú nové jesenné prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 – opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie,  že žiak neprejavuje príznaky ochorenia. Ďalšie informácie v texte – prevádzka školy od 5.10.2020. Stiahnuť TU – Vyhlásenie zákonného zákonného.

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN

Oznamy rodičom

time, work, clock

Prevádzka školy od 5.10.2020

Vstup cudzím osobám (rozumie sa akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka)do priestorov školy je zakázaný! Možné je len:  zazvoniť na domový telefón a zavolať

Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.

aktuálna aktualita