Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Vážení rodičia,

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – stiahnuť tu

Oznámenie o výnimke z karantény – stiahnuť tu

Informácia k prijímaciemu konaniu na SŠ – TU

On line rodičovské združenie k prijímaciemu konaniu
9.A 24.1.2022 o 17.30 hod
9.B  24.1.2022 o 18.30 hod
8.A  a 8.B  25.1.2022 o 17.30 hod (len pre záujemcov)
5.A, 5.B a 5.C 25.1.2022 o 18.30 hod (len pre záujemcov)

MŠVVaŠ SR vypracovalo manuál pre fungovanie škôl a školských zariadení. Manuál TU
Od 26.11.2021 aktualizovaný školský semafor – odkaz

.

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN

Aktuálne na škole

Oznamy rodičom

Prehliadka Školy

Ukážka našej školy - krátke videá

Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.