gototop
Z činnosti krúžku „ZELENÁ ŠKOLA“ Tlačiť

Aj v tomto školskom roku na našej škole pracujú žiaci v krúžku Zelená škola. Naša škola je tretí rok zapojená do medzinárodného environmentálneho programu s témou „Zeleň a ochrana prírody“. Činnosť krúžku je zameraná na plnenie úloh Environmentálneho akčného plánu  práce Zelenej školy.

V rámci úloh sa skrášľuje okolie našej školy výsadbou okrasných rastlín pozdľž chodníka pri vstupe do budovy školy, v triedach sa zvýšil počet interiérových okrasných rastlín, žiaci 5.ročníka sa zúčastnili školského kola súťaže Botanikiáda v elektronickej podobe a dvaja najúspešnejší z 5.C Rhian Grmanová a Matej Koštiaľ reprezentovali školu v regionálnom kole. Karin Halásová zo 6.C sa po prvýkrát zúčastnila obvodného kola v letnom aranžovaní rastlín pod názvom  Šperky z letných kvetov a získala 2.miesto s postupom do krajského kola. Žiaci 9.A sa zúčastnili celomestskej súťaže Envirománia spracovaním prezentácie s názvom  Efektívne využitie vody. Pri príležitosti osláv MDD na našej škole žiaci z krúžku prezentovali prácu krúžku prípravou  darčekov  v podobe slniečka na paličke, zhotovením Divokého jazierka a šišiek na padáku.

 

Spracovala: Mgr.Dagmar  Dovinová

Foto

 
Click to english information
rss
Zš na FCB