gototop

Úvod O škole Napísali o nás
O skole

Výchovný poradca: Ing. Ivona Blahovcová

Výchovný poradca na základnej škole plní úlohy:

- školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí

- v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí

- spolupracuje s CPPPaP Zuzkin park 10 a s CŠPP na Bocatiovej ulici 1v Košiciach vo  všetkých oblastiach poradenskej práce

- spolupracuje a zabezpečuje kontakt so školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou na škole

- poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom a zákonným zástupcom žiakov

Konzultačné hodiny:      Utorok : 14,00h – 15,00 h

Streda:   10,00h – 12,00 h

Kontakt: 055/642 51 92

Konzultácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov sa dajú dohodnúť aj v iných termínoch podľa potreby a záujmu.

 

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Jana Kapcová

Školský špeciálny pedagóg na základnej škole plní úlohy:

- vypracováva individuálny výchovno–vzdelávací program žiakov

- poskytuje špeciálno-pedagogický servis (priamo na hodine, individuálne – mimo triedu, ale súbežne s vyučovacou hodinou, reedukačné cvičenia)

- sleduje úroveň školskej spôsobilosti detí pri zápise do 1. ročníka

- spolupracuje s triednymi učiteľmi pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Konzultačné hodiny: streda:  13,00h – 14,30 h

Kontakt: 055/642 51 92

 

Školská psychologička: Mgr. Zita Haklová

Konzultačné hodiny: prvú stredu v mesiaci    8,00h – 10,00 h

Kontakt: 055/787 17 41

V prípade záujmu zákonného zástupcu o stretnutie so školskou psychologičkou  je vhodné dohodnúť termín návštevy s výchovným poradcom.

 

JEDÁLNY LÍSTOK

ŠK a ŠJ Kežmarská 28 oznamuje stravníkom, že stravovanie v našej jedálni prechádza na odber stravy pomocou čipu.

V období November, December si všetci stravníci musia zakúpiť u administratívnej pracovníčky ŠJ čip v hodnote 3,- €. Po zakúpení čipov všetkými stravníkmi sa spustí systém. V prípade straty musíte čip zakúpiť znova.

Čítať celý článok...
 

 

Čítať celý článok...
 

Základná škola Kežmarská 28 Košice

skola@zskezmarska28.sk

tel.: 055/642 51 92

 

Pracovná doba:

8:00 – 16:00

hospodárka školy: 642 51 92, 0911 921 433

riaditeľka školy: 642 34 91, 0911 921 416

 

Časový rozvrh vyučovancích hodín

Otváranie školy 07:40
Zatváranie šatní 07:55
1.hodina 08:00 08:45
2.hodina 08:55 09:40
Veľká prestávka 09:40 10:00
3.hodina 10:00 10:45
4.hodina 10:55 11:40
5.hodina 11:50 12:35
6.hodina 12:45 13:30
Prestávka 13:30 14:00
7.hodina 14:00 14:45

 

Školská jedáleň

tel.: 055/ 642 34 92

 
Čítať celý článok...
 


Stránka 2 z 3


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB