gototop

Úvod O škole
Informácie o škole

www.potrebyovp.sk – informácie o organizácii duálneho vzdelávania

http://skoly.ineko.sk/# - rebríčky škôl

http://www.corobim.sk/ - videá o profesiách

http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx - možnosti štúdia na SŠ, naplnenosť SŠ, kritéria prijímacích skúšok a voľné miesta na SŠ

http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/ - SŠ v pôsobnosti KSK

www.komposyt.sk – poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

- nezamestnanosť absolventov SŠ

http://www.minedu.sk/9242-sk/nezamestnanost-absolventov-strednych-skol/

https://www.istp.sk/svet-prace – svet práce, pracovný kompas, kartotéka zamestnaní

http://www.test-osobnosti.sk/ - test voľby povolania

http://www.occupationsguide.cz/sk/main/default.aspx - sprievodca svetom povolaní

http://www.pozicie.sk/ - katalóg pracovných pozícií

http://www.pppknm.sk/test.php - testy

www.sustavapovolani.sk – národná sústava povolaní

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/uvod_ako_na_ss.pdf/- úvod do publikácie „Ako na SŠ“

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/ako_na_ss.pdf - publikácia Ako na SŠ

http://mapaskol.iedu.sk – prehľad SŠ

http://www.cpppapke.sk/uvod.php - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice

http://www.csppke.sk/ - Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice

 

 

Čítať celý článok...
 

Analýza Testovanie 9  v školskom roku 2012/13

Ciele Testovania 9:

Čítať celý článok...
 

Analýza Testovanie 9  v školskom roku 2011/12 a porovnania za roky 2006 - 2012

Ciele Testovania 9:

Čítať celý článok...
 

Na základných školách sa blíži zápis žiakov predškolského veku do prvého ročníka. Pre dieťa a jeho rodičov je to veľká zmena v rodine, a preto Vám chceme pomôcť odporúčaniami, ktoré naštartujú úspešný vstup do prvého ročníka.

Dôležité je pripomenúť, že príprava na školu nie je výlučne záležitosťou rozumovej vyspelosti, ale týka sa všestranného rozvoja osobnosti:

Čítať celý článok...
 

V termíne od 14.05.2012 do 20.05.2012 sa po prvýkrát uskutoční 7 dňový poznávací zájazd

PARÍŽ - LONDÝN

pre žiakov 2. stupňa

Bližšie informácie

 

Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 4


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB