gototop

Dňa 23.05.2018 sa v športovom areáli ZŠ Kežmarská 28, Košice uskutočnilo 3. obvodné kolo športovej olympiády materských škôl v obvode Košice – Západ.

Materské školy Bernolákova, Humenská, Hronská, Ipeľská, Kežmarská, Moldavská, Muškátová, Nešporová,  Šafárikova, Trebišovská a Zuzkin park zrealizovali školské kolá a na základe výsledkov vybrali a zostavili 6-členné družstvá, ktoré súťažili v disciplínach:

1. Skok do diaľky z miesta

2. Beh - dievčatá 15 m , chlapci 20m

3. Beh cez prekážky na 10m

4. Hod do diaľky z miesta tenisovou loptičkou

Riaditeľka materskej školy Ing. Svetlana Nováková privítala deti a hostí.  Tohto roku prijali pozvanie: Námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško, starosta MČ Košice – Západ Ing. Ján Jakubov, zástupca starostu MČ Košice – Západ Ing. Andrej Sitkár, za oddelenie školstva vedúci referátu športu Mgr. Ivan Šulek a predseda OK Košice Miroslav Luberda.

 

Námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško, starosta MČ Košice – Západ Ing. Ján Jakubov sa prihovorili malým športovcom a zaželali im veľa športových úspechov. Po príhovoroch  v rámci kultúrneho programu vystúpili deti zo ZŠ Kežmarská 28, Košice s ľudovým a cigánskym tancom. Športová olympiáda bola zahájená zvučkou olympijskej hymny, vztýčením olympijskej vlajky a zapálením olympijského ohňa. Bol prednesený sľub športovcov a rozhodcov.

Po rozcvičení sa športovci presuli na stanovištia jednotlivých súťažných disciplín. Počas súťaženia vládla veselá športová nálada, deti sa navzájom povzbudzovali a podporovali pri podávaní vynikajúcich výkonov. Po skončení športovej olympiády bolo vyhodnotenie a odovzdávanie cien.

Víťazom športovej olympiády sa stala:

1. miesto   MŠ Trebišovská

2. miesto   MŠ Ipeľská,  Šafárikova trieda

3. miesto   MŠ Bernolákova, Zuzkin park

4. miesto   MŠ Moldavská, Kežmarská, Muškátová, Nešporova, Hronská, Humenská.

Každý športovec získal medajlu, diplom, tričko a veľa darčekov, ktoré venovali sponzori: Mesto Košice, MČ Košice-Západ, OK Košice pri SOV, OZ “Zober loptu, nie drogy”, AQUA PRO EUROPE, a.s.. Poďakovanie za pomoc pri športovej olympiáde patrí aj predsedovi Olympijského klubu Košice pri SOV  Miroslavovi Luberdovi a Ing. Oliverovi Vaňovi koordinátorovi projektu „Zober loptu, nie drogy“.

Ďakujem všetkým, ktorí podporili a podieľali sa  na organizovaní 3. športovej olympiády MŠ v MČ Košice – Západ. Zvlášť chcem poďakovať RNDr. Milene Kačmarčikovej, riaditeľke ZŠ Kežmarská 28, Košice za veľkú pomoc pri organizácii podujatia, poskytnutie športového areálu a za spoluprácu pri organizácii. Aj vďaka  pedagógom a žiakom školy, bol zabezpečený bezproblémový priebeh športových disciplín.

Ing. Svetlana Nováková, riaditeľka školy

 


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB