gototop

Úvod Verejné obstarávanie Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona 343/2015 Z.z.

Zákazky s nízkou hodnotou §117 Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p.

 

č. Predmet zákazky CPV Lehota na PP Lehota dodania Pracovisko / miesto dodania Príloha
7. Výmena podlahovej krytiny (linolea) v 4 triedach a chodbe na I. stupni ZŠ Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl,
45432110-8 - kladenie podláh
do 05.02. 2018, do 13:00 hod. do 04.03.2018 ZŠ Kežmarská 28, Košice Príloha k VO-1-2018
6. Škola v prírode pre žiakov II. stupňa základnej školy 55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby do 9.1.2018, do 13:00 hod. od 09.04.2018 do 16.06.2018 ZŠ Kežmarská 28, Košice Príloha k VO-10-2017
5. Škola v prírode pre žiakov II. stupňa základnej školy 55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby do 18.12.2017, do 13:00 hod. od 14.05.2018 do 16.06.2018 ZŠ Kežmarská 28, Košice Príloha k VO-09-2017
4. Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa základnej školy - 2.KOLO 55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby do 18.10. 2017, do 14:00 hod. od 15 januára 2018 do 02. marca 2018 ZŠ Kežmarská 28, Košice Príloha k VO-07-2017 2.kolo
3. Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa základnej školy 55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby do 10.10. 2017, do 13:00 hod. od 15 januára 2018 do 02. marca 2018 ZŠ Kežmarská 28, Košice Príloha k VO-07-2017
2. Čistiace a dezinfekčné prostriedky 39830000-9 - Čistiace prostriedky 12.7.2017 do 10.00 17.7.2017 ZŠ Kežmarská 28, Košice Príloha k VO-4-2017
1. Výmena podlahovej krytiny(linolea) v triedach a na schodiskách ZŠ 45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 13.7.2017 do 10.00 11.8.2017 ZŠ Kežmarská 28, Košice Príloha k VO-2-2017
 


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB