gototop

Úvod

Zákazky s nízkou hodnotou §117 Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p.

 

č. Predmet zákazky CPV Lehota na PP do Lehota dodania Pracovisko / miesto dodania Príloha
1. Škola v prírode

55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby

25.4.2017

do 12.00

29.9.2017 ZŠ Kežmarská 28, Košice

príloha

k VO-1/2017

2. Výmena podlahovej krytiny(linolea) v triedach a na schodiskách ZŠ 45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl

13.7.2017

do 10.00

11.8.2017 ZŠ Kežmarská 28, Košice

Príloha

k VO-2/2017

3. Čistiace a dezinfekčné prostriedky 39830000-9 - Čistiace prostriedky

12.7.2017

do 10.00

17.7.2017 ZŠ Kežmarská 28, Košice

Príloha

k VO-3/2017

4.

Oprava plota zo Šafárikovej ulici

45342000-6 - Montáž oplotenia

Stavebné práce

14.8.2017

do 14.00

ZŠ Kežmarská 28, Košice SSŠ
5. Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a kopérovacích strojov 30125100-2 - Tonerové náplne

28.8.2017

do 9.00

do augusta 2019 ZŠ Kežmarská 28, Košice

príloha

k VO-6/2017

6.

Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa základnej školy

55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby

10.10. 2017,

do 13:00 hod.

od 15 januára 2018 do 02. marca 2018 ZŠ Kežmarská 28, Košice

Príloha

k VO-07/2017

7. Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa základnej školy - 2.KOLO 55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby

18.10. 2017,

do 14:00 hod.

od 15 januára 2018 do 02. marca 2018 ZŠ Kežmarská 28, Košice

Príloha

k VO-07/2017 2.kolo

8. Škola v prírode pre žiakov II. stupňa základnej školy 55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby

18.12.2017,

do 13:00 hod.

od 14.05.2018 do 16.06.2018 ZŠ Kežmarská 28, Košice

Príloha

k VO-09/2017

9. Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa základnej školy 55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby

do 23.11. 2018,

do 10:00 hod.

od 25. februára 2019

do 08. marca 2019

Základná škola Kežmarská 28, Košice Príloha č. 1-1 k výzve č. VO-5-2018
10. Nákup IKT a príslušenstva 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

do 12.12. 2018,

do 12:00 hod.

do 14. decembra 2018

Základná škola Kežmarská 28, Košice Príloha č. 1-1 k výzve č. VO-6-2018
11. Výmena podlahovej krytiny (linolea) v interiéri ZŠ 45000000-7 Stavebné práce
45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl, 45432110-8 - kladenie podláh

do 31.01. 2019,

do 11:00 hod.

najneskôr do 30.12.2020

Základná škola Kežmarská 28, Košice Príloha č. 1 , k výzve č. VO-1-2019
 


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB