gototop

Exkurzie do Centra environmentálnych aktivít spol. KOSIT

Spoločnosť Kosit a.s. si už od svojho vzniku v roku 2002 zaumienila nahradiť chýbajúcu environmentálnu výchovu na školách vlastným vzdelávacím centrom.

Centrum environmentálnej výchovy nám každým rokom ponúka  vzdelávacie programy.

 

My sme si vybrali tému o odpadoch:

KONTAJNERY VO FARBÁCH DÚHY - pútavý príbeh o roztopašnom Peťkovi a jeho spolužiakovi Ježkovi Separkovi deťom pomôže lepšie pochopiť, kedy odpady neúmerne zaťažujú prírodu, na čo slúžia zberné dvory a čo je to recyklácia. Vďaka úlohám a súťaženiu si deti prakticky vyskúšali triedenie odpadov. Táto téma korešponduje aj s našou témou v programe Zelená škola.

Exkurzií sa zúčastnilo 5 tried. 3 triedy z 2. stupňa a 2 triedy z 1. stupňa v dňoch 23.4., 24.4., 25.4., 29.4. a 17.5.

Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme sa naši všetci žiaci školy zúčastnili dňa multimediálneho vzdelávacieho podujatia pripraveného v spolupráci so vzdelávacou spoločnosťou PANSOPHIA.

Pri tej istej udalosti environmentálneho kalendára sa žiaci 7.A, 7.B a 5.C zúčastnili vzdelávacej aktivity pripravenej CVČ Domino pod názvom Naša Zem. Premietli nám krátke filmy s ekologickou tematikou a súčasne žiaci mali možnosť vidieť výstavu motýľov.

Fotogaléria z akcie

Naše aktivity :

Žiaci 7.C na hodine informatiky spracovávali informačný pútač o programe Zelená škola, ktorý sme umiestňovali po chodbách školy, na nástenky triedne a na viditeľné miesta pre širokú verejnosť.

Po chodbách školy sme rozmiestnili nádoby na separovaný zber papiera a plastu. Na chodbách školy boli vytvorené ekohliadky, ktorých úlohou je sledovať a koordinovať ich správne využitie.

Pri príležitosti Svetového dňa vody si žiaci s vyučujúcou p. uč. Mgr. A. Janičovou v 8.A triede pripravili dramatizáciu k tomuto dňu na hodine slovenského jazyka

Na 1.stupni žiaci s p. uč. Mgr. E. Kováčikovou nahrali zvukovú nahrávku pásma ku Dňu vody. Pri príležitosti dňa Zeme sme do tried na nástenky umiestňovali ekologické letáčiky na spropagovanie ekologického správania sa našich žiakov a nás všetkých.

Dňa 20.apríla sme ukončili zber hliníkových viečok výrobkov SABI s množstvom 8000 gramov.

Ukončili sme prvú etapu v zbere vrchnáčikov z pet fliaš v počte 9 vriec plánovaných sme mali 5 vriec.

Všetci žiaci 5.ročníka sa zúčastnili školského kola Botanikiády organizovanej Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach, formou online testov a dvaja žiaci Tereza Kotelesova 5.A a Marek Halamka 5.C nám postúpili do regionálneho kola.

Zber papiera

 

Pri príležitosti Dňa Zeme sa na našej škole uskutočnil jarný zber papiera, v ktorom sa vyzbieralo 21 242 kg. Do zberu papiera sa zapojilo 282 žiakov našej školy. Aj v tomto zbere sa ukázalo, že našim žiakom a aj ich rodičom nie je ľahostajné naše životné prostredie.

 


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB