gototop

Úvod O škole Objednávky faktúry zmluvy

 

 

Objednávky

Prehľad objednávok:

 

Faktúry

Prehľad faktúr:

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

 

 

 

Zmluvy

Prehľad zmlúv:

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 


 Zmluva Maxisport s.r.o.

  Zmluva Talenty s.r.o

  Zmluva s CUBS

  Zmluva s CK Fany

  Zmluva o nájme nebytových priestorov

  Zmluva o nájme nebytových priestorov

  Zmluva o dodávke a odbere tepla

  Kúpna zmluva - učebnice anglického jazyka

  Dodatok č. 2 k zmluve 200900921

  Zmluva o poskytnutí grantu

  Darovacia zmluva

  Zmluva o poskytnutí grantu

  Zmluva o výpožičke

  Zmluva o grant

  Zmluva o nájme

  Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

  Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov

  Zmluva o spolupráci na projekte s EDUCATE Slovakia

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

Zmluva o dielo č. 3/2015

Zmluva o nájme s Empire

Kúpna zmluva na učebnice anglického jazyka

Zmluva o dielo č.2/2015

Zmluva č.4/2015 o preprave osôb

{jb_document} Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu {/jb_document}

Zmluva o poskytnutí grantu

Príkazna zmluva

Kúpna zmluva - učebnice ANJ 3.-5. ročník

Zmluva o poskytovaní služieb škole

Zmluva o spolupráci - rámcová zmluva

Rámcová zmluva - DATALAND

Dotatok - zmluva o nájme - ŠK Pyramída

Zmluva o prevode majetku - NÚCEM

Zmluva o výpožičke

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme - Jazyková škola EMPIRE

Dodatok k zmluve o zabezpečovaní mliečnych výrobkov - RAJO{/jb_document}

{jb_document} Zmluva o nájme - SZUŠ Prakovce {/jb_document}

{jb_document} Zmluva o nájme - Tenisový klub Mladosť

Zmluva o nájme - volejbal

Zmluva o výpožičke - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zmluva o účasti na projekte a zapožičaní didaktickej techniky - Ústav informácií a prognóz školstva

Darovacia zmluva  - Teho

Zmluva o grante - Nadácia Pontis

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov na voľby do Európskeho parlamentu

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác - Stredisko služieb škole

Darovacia zmluva s centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov na prezidentské voľby - 2. kolo

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov na prezidentské voľby

Zmluva o dielo - Oprava nefunkčnej kanalizácie - z átria školy

Zmluva o spolupráci s Centrom voľného času

Zmluva o výkone diela podláh „Výmena  nášľapných  vrstiev"

Zmluva o nájme veľkej telocvične

Zmluva o dielo - SETEX

Zmluva o dielo - INŠTALACENTRUM

Zmluva s TENISOVÝM KLUBOM MLADOSŤ

Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE SLOVAKIA"

Zmluva s výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie

Zmluva so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania

Zmluva so Strediskom služieb škole

Zmluva o výpožičke - Voľby 2. kolo

Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného a školského kola súťaže v zrýchlenom šachu

Zmluva o výpožičke - Thiessen

  Zmluva o nájme nebytových priestorov - p. Thiessen

  Zmluva o nájme nebytových priestorov - p. Jedinák

  Rámcová dohoda na kancelársky materiál

  Zmluva o dielo č. 1_2013

  Zmluva o spolupráci - so Súkromným školským strediskom záujmovej činnosti Petzvalova 4, Košice

  Zmluva o rámcových podmienkach na spoluprácu pri realizácii projektu

Zmluva o poskytnutí grantu na stiahnutie

Zmluva o nájme na stiahnutie

Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov RAJO na stiahnutie

Zmluva o poskytovaní vybraných činnosti na stiahnutie

Zmluva o dielo - Stavebné úpravy na stiahnutie

Zmluva o zabezpečení Vzdelávacieho a relaxačného pobytu zamestnancov školy

Zmluva o dielo 01/2012 na stiahnutie

Zmluva o obstaraní pobytu - Škola v prírode

Zmluva o spolupráci s UPJŠ 2012 na stiahnutie

Zmluva o poskytnutí grantu z Fondu zdravia mesta Košice na stiahnutie

Zmluva o poskytnutí dotácie s MČ Košice Západ na stiahnutie

Zmluva o spolupráci s UPJŠ na stiahnutie

Zmluva o nájme č. 212042012 na stiahnutie

Zmluva o nájme č. 212032012 na stiahnutie

Zmluva o nájme č. 01/2012 na stiahnutie

Zmluva o prenájme č. 21202012 na stiahnutie

Zmluva o prenájme č. 212022012 na stiahnutie

Zmluva o prenájme č. 212082011 na stiahnutie

Zmluva o prenájme č. 212072011 na stiahnutie

Zmluva o vykonávaní prac. zdravotnej služby na stiahnutie

Zmluva o nájme č. 212032011 na stiahnutie

Zmluva o nájme č. 212042011 na stiahnutie

Zmluva o spolupráci na stiahnutie

 

 

 


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB