gototop

V rámci medzinárodnej kampane Týždeň mozgu sa na našej škole uskutočnili v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 27.3.2018 dve aktivity. Edukačná aktivita na tému „Mozog náš každodenný“ v 7.C a 7.A triede.

Táto vzdelávacia aktivita bola obsahovo a aj formou prispôsobená úlohami danej cieľovej skupine. Aktivita bola uskutočnená zážitkovou formou – výklad – beseda, vedomostné a kognitívne aktivity. pomôcok.

Druhá aktivita Pohybovo tanečná bola so vstupným výkladom na tému: Tréning pamäti pohybom a bola uskutočnená pre dve triedy v rámci hodín telesnej výchovy v 7.B a 9.A triede.

Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu sa vo svete organizuje od roku 1996. Je spoločnou iniciatívou dvoch neziskových organizácií sídliacich v USA. Na Slovensku sa kampaň koná po jedenásty krát a zastrešujú ju O.Z. Slovenská Alzheimerova spoločnosť. Zámerom kampane je upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť, na mozgové ochorenia a ich prevenciu. Prioritou ja však hovoriť o možnostiach ako si zachovať dobré fungovanie mozgu v každom veku a propagovať podporné faktory duševného zdravia.

Trénovanie poznávacích funkcií mozgu, môžeme robiť svojpomocne či s účasťou iných osôb. Napríklad lúštenie krížoviek, sudoku, sledovanie vedomostných súťaží, spoločenské hry, vzdelávanie sa v oblasti, ktorá nás zaujíma, čítanie kníh, komunikovanie s inými, voľnočasová pohybová aktivita a iné sú vhodné spôsoby ako si zdvihnúť sebavedomie, rozšíriť poznatkový obzor a zároveň pôsobiť preventívne proti prirodzenému zhoršovaniu pamäti či poruchám psychiky.

 


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB