gototop

Úvod

Profil obstarávateľa na ÚVO

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola Kežmarská 28 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Názov: Základná škola Kežmarská 28 Košice
IČO: 35542713
Obec: Košice - mestská časť Západ
Ulica: Kežmarská 28
PSČ: 04011


Názov zmluvy: Zmluva o spracovaní osobných údajov - RAJO, a.s.
Prevádzkovateľ: Základná škola Kežmarská 28, 040 11 Košice
IČO: 355 42 713
Sprostredkovateľ: RAJO, a.s.
IČO: 31 329519
Hodnota predmetu zmluvy: -
Dátum uzavretia zmluvy: 18. 10 .2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 22. 10. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 23. 10. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: Zmluva o spracovaní osobných údajov - RAJO, a.s.

 


 

Názov zmluvy: Zmluva SSŠ - Personálna a mzdová agenda
Prevádzkovateľ: Základná škola Kežmarská 28, 040 11 Košice
IČO: 355 42 713
Sprostredkovateľ: Stredisko služieb škole, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 25540419
Hodnota predmetu zmluvy: -
Dátum uzavretia zmluvy: 21. 08 .2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 22. 08. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 23. 08. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: Zmluva SSŠ - Personálna a mzdová agenda

 


 

Názov zmluvy: Zmluva SSŠ - Ekonomicko-účtovná agenda
Prevádzkovateľ: Základná škola Kežmarská 28, 040 11 Košice
IČO: 355 42 713
Sprostredkovateľ: Stredisko služieb škole, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 25540419
Hodnota predmetu zmluvy: -
Dátum uzavretia zmluvy: 21. 08 .2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 22. 08. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 23. 08. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: Zmluva SSŠ - Ekonomicko-účtovná agenda

 


 

Názov zmluvy: Zmluva SSŠ - Verejné obstarávanie
Prevádzkovateľ: Základná škola Kežmarská 28, 040 11 Košice
IČO: 355 42 713
Sprostredkovateľ: Stredisko služieb škole, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 25540419
Hodnota predmetu zmluvy: -
Dátum uzavretia zmluvy: 21. 08 .2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 22. 08. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 23. 08. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: Zmluva SSŠ - Verejné obstarávanie

 


 

Názov zmluvy: Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ: Základná škola Kežmarská 28, 040 11 Košice
IČO: 355 42 713
Sprostredkovateľ: Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava
IČO: 35795174
Hodnota predmetu zmluvy: -
Dátum uzavretia zmluvy: 19. 06. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 29. 06. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 30. 06. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: Zmluva Lomtec 2018

 


 

Názov zmluvy: Zmluva o spracovaní osobných údajov
Prevádzkovateľ: Základná škola Kežmarská 28, 040 11 Košice
IČO: 355 42 713
Sprostredkovateľ: KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43908977
Hodnota predmetu zmluvy: -
Dátum uzavretia zmluvy: 25.05. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 28. 05. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 29. 05. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: Zmluva Komensky 2018

 


 

Názov zmluvy: Zmluva o spracovaní osobných údajov
Prevádzkovateľ: Základná škola Kežmarská 28, 040 11 Košice
IČO: 355 42 713
Sprostredkovateľ: Ing. Vincet Haluška, Jánošíkova č.28, 040 01 Košice
IČO: 46542566
Hodnota predmetu zmluvy: -
Dátum uzavretia zmluvy: 28. 05. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 28. 05. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 29. 05. 2018

Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: Zmluva BOZP

 
ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB