gototop

Úvod


Vážení rodičia,

sme v období, keď sa poukazujú 2% zo  zaplatenej dane z príjmov. Ďakujeme všetkým, ktorí po minulé roky podporili výchovno-vzdelávací proces tým, že sme mohli nakúpiť informačno-komunikačné technológie, napr.:

  • do počítačovej učebne I a počítačovej učebne II výpočtovú techniku, green computing
  • 2 ks interaktívne dataprojektory do učebne fyziky a multimediálnej učebne,
  • 15 ks notebookov  do kmeňových učební,
  • alebo ste investovali do interiérovej prechodovej chodby z budovy školy do budovy školskej jedálne.

Z vašich príspevkov, 2% za rok 2015, by sme chceli doplniť výpočtovú a didaktickú techniku do kmeňových tried - dataprojektory, vizualizéry, notebooky a reproduktory pre výučbu vašich detí v škole 21. storočia.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov - stiahnuť TU

Postup krokov na poukázanie 2 % z dane

Zoznam prijímateľov za minulý rok

 

V dňoch od 25.1. 2016 do 29.1. 2016 sme na našej škole privítali milú návštevu zo zahraničia, dvoch študentov z Indonézie a Taiwanu v rámci medzinárodného projektu Educate Slovakia v spolupráci s organizáciou AIESEC Košice, Incoming Exchange Programme.

Projekt bol zameraný na zlepšenie medzi-kultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu a hlavne na rozvíjaniei komunikačných zručností v cudzo jazyku.

Projekt pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori z rôznych častí sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti.

Čítať celý článok...
 

 

Vianočné prianie 2015

 

Začiatkom mesiaca december nám začali prichádzať prvé vianočné ozdoby z partnerských škôl prihlásených do projektu. Tak poďme sa spolu na nich pozrieť.

Žiaci z krúžku Zelená škola plní očakávania a prekvapenia rozbaľovali balíčky, komentovali a hodnotili. Na obrázkoch č.1 a č.2 sú vianočné ozdoby z Poľska mesta Poznaň. Na obr.č.3 taktiež

Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 15


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB