gototop

Úvod

www.potrebyovp.sk – informácie o organizácii duálneho vzdelávania

http://skoly.ineko.sk/# - rebríčky škôl

http://www.corobim.sk/ - videá o profesiách

http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx - možnosti štúdia na SŠ, naplnenosť SŠ, kritéria prijímacích skúšok a voľné miesta na SŠ

http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/ - SŠ v pôsobnosti KSK

www.komposyt.sk – poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

- nezamestnanosť absolventov SŠ

http://www.minedu.sk/9242-sk/nezamestnanost-absolventov-strednych-skol/

https://www.istp.sk/svet-prace – svet práce, pracovný kompas, kartotéka zamestnaní

http://www.test-osobnosti.sk/ - test voľby povolania

http://www.occupationsguide.cz/sk/main/default.aspx - sprievodca svetom povolaní

http://www.pozicie.sk/ - katalóg pracovných pozícií

http://www.pppknm.sk/test.php - testy

www.sustavapovolani.sk – národná sústava povolaní

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/uvod_ako_na_ss.pdf/- úvod do publikácie „Ako na SŠ“

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/ako_na_ss.pdf - publikácia Ako na SŠ

http://mapaskol.iedu.sk – prehľad SŠ

http://www.cpppapke.sk/uvod.php - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice

http://www.csppke.sk/ - Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice

 


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB