gototop

Úvod

Základná škola, IČO: 035542713, Kežmarská 28, 040 011 Košice ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Plné znenie zásad ochrany osobných údajov

Zmluvy s jednotlivými sprostredkovateľmi (sprostredkovateľské zmluvy)
Zmluvy o spracúvaní osobných údajov 2018

Zásady ochrany osobných údajov prevádzkovateľa internetu:
https://www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov

Zodpovedná osoba:
CUBS plus, s.r.o.,
Masarykova č. 21
040 01 Košice

Kontakt na zodpovednú osobu:
+421 918 434 374
+421 903 608 164
info@cubsplus.sk
http://www.cubsplus.sk/

 


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB