gototop

Úvod
Vitajte na stránke ZŠ Kežmarská 28 Košice

Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov a informatiky:Zš Kežmarská 28 KE v 1.ročníku prvý cudzí jazyk a druhý cudzí jazyk v 5.ročníku - francúzsky, nemecký a ruský, v 8. ročníku - taliansky.

 

Základná škola Kežmarská 28 Košice

Zriaďovateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice

skola@zskezmarska28.sk

tel.: 055/6425192

 

Základná škola Kežmarská 28 v Košiciach bola zriadená v roku 1967 ako štátna škola. Podľa projektovej dokumentácie bol plánovaný počet tried 18 pre 600 žiakov. Škola získala v roku 1968 štatút školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Žiakom poskytovala vyučovanie cudzích jazykov podľa učebných plánov pre školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. V súčasnosti poskytujeme vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu. Absolventi našej školy majú výborné výsledky na stredných školách a robia dobré meno svojej škole.

 

Súčasťou školy je aj školský klub detí a centrum voľného času Slniečko. Školský klub je vytvorený pre žiakov I. stupňa. Školský klub má 9 oddelení. Jeho činnosť nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu prácu školy. Prevažuje v nej oddychovo-zábavná činnosť a hry, napr.: čítanie, počúvanie rozprávok, dramatizácia textov, kreslenie, hry s hračkami, telovýchovné hry, návšteva knižnice, centra voľného času a písanie domácich úloh. Prevádzka je od 6.00 do 17.10 hod a nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu prácu školy. V centre voľného času ponúkame pestrú paletu záujmovo vzdelávacej činnosti

Školu navštevuje okolo 640 žiakov v 27 až 28 triedach. V škole pracuje 48 kvalifikovaných pedagógov, 9 vychovávateliek, 1 školský špeciálny pedagóg a školský psychológ.  Zamestnancami sú aj 7 nepedagogickí pracovníci.

 

Vedenie školy tvorí:

RNDr. M. Kačmarčíková – riaditeľka školy,

zástupkyne riaditeľky školy:

Mgr. H. Ruščáková – pre I. stupeň,

Mgr. A. Magurová – pre II. stupeň,

PaedDr. J. Lacková – pre ŠKD a záujmovú činnosť.

 

Úväzok učiteľa na základnej škole je 23 hodín týždenne. Učiteľ 1. ročníka má úväzok 22 hodín týždenne. Znížený úväzok má riaditeľ školy – 5 hodín týždenne, zástupca riaditeľa – 12 hodín týždenne, výchovný a kariérový poradca – 19 hodín týždenne.

Kvôli zameraniu školy na vyučovanie cudzích jazykov našu školu navštevujú deti z celého mesta aj okolitých dedín. Financovanie školy je zabezpečené zo štátneho rozpočtu, projektov a tiež formou sponzorských príspevkov.

ZŠ Kežmarská 28 je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov: anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a od školského roka 2011/2012 aj talianskeho.

Časový rozvrh vyučovancích hodín

Otváranie školy 07:40
Zatváranie šatní 07:55
1.hodina 08:00 08:45
2.hodina 08:55 09:40
Veľká prestávka 09:40 10:00
3.hodina 10:00 10:45
4.hodina 10:55 11:40
5.hodina 11:50 12:35
6.hodina 12:45 13:30
Prestávka 13:30 14:00
7.hodina 14:00 14:45

 

 

Konzultačné hodiny vedenia pre verejnosť

riaditeľ školy pondelok 14:00 17:00
výchovný poradca utorok 14:00 15:00
streda 10:00 12:00
školský špeciálny pedagóg streda 13:00 14:30
školský psychológ prvá streda v mesiaci 08:00 10:00

 

 

Pozícia na mape:

 


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB