gototop

Úvod

Vážení rodičia,

na tejto stránke Vám výchovný poradca bude prinášať informácie, zaujímavosti, poradenskú pomoc a rady pri riešení osobnostných a študijných problémov žiakov.

Súčasná doba znásobuje rizikové faktory násilia medzi ľuďmi. Keď dospelého niekto udrie, kopne, nadáva mu, existuje na to celá rada pomenovaní: ublíženie na zdraví, na cti utŕhanie, násilné napadnutie. Keď sa niečo také stane dieťaťu, väčšinou sa hovorí o šikanovaní a kyberšikanovaní.

Strach, že sa práve to vaše dieťa stane jeho obeťou, nie je až taký neopodstatnený. Ak máte to šťastie, že vám vaše dieťa dôveruje a vy sa dozviete, že je spolužiakmi šikanované - neváhajte a obráťte sa na školu, na triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo riaditeľa školy, ktorí sa každý vzniknutý problém šikanovania snažia riešiť.

Dôverujte svojej škole, je pripravená na to, aby problém vášho dieťaťa riešila kompetentne a zodpovedne v zmysle Metodického usmernenia č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania v školách a školských zariadeniach (www.minedu.sk – rezortné predpisy) Naša škola sa riadi princípom „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“ .Máme celoročné preventívne programy zamerané na potlačenie šikanovania.

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

Materiál k prevencii socialno-patologických javov

Riešenie šikanovania a kyberšikanovania žiakov v škole

Kedy vychovávať deti k samostatnosti?

 


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB